maszy

79 tekstów – auto­rem jest maszy.

Myślę, że są słowa.
Bez znaczenia.
Ale, czy mają one znaczenie?
Bez myślenia.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 stycznia 2013, 11:08

Czy kiedyś w końcu zro­zumiem, że pot­ra­fię po­kochać ??? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 grudnia 2010, 11:58

Z baj­ki mo­rał wynika,
Z opo­wiada­nia puenta,
Z życia ra­dość i męka. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 października 2010, 20:44

Ocean życia nie pochłonie tych ,którzy po­zos­ta­wiali po so­bie, tyl­ko krop­le na dnie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 października 2010, 17:27

Zas­ta­nawiasz się czy warto???
Cze­mu po pros­tu nie spróbu­jesz !!! 

myśl
zebrała 26 fiszek • 8 października 2010, 18:34

Niemożli­we, sta­nie się możli­we,
Gdy choć raz po­myślisz odwrotnie... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 września 2010, 23:56

Cza­sem Twój je­den (gest), przy­pomi­na mi to.
O czym chciał bym w końcu zapomnieć!!!!! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 września 2010, 02:02

Nie rozumiesz?
Prze­cież sex jest tak piękny....
A Ty wciąż ga­dasz o miłości!!! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 sierpnia 2010, 23:02

Położyłem się z myślą, że zasnę.
Ale nie zdołałem, zam­knąć oczu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2010, 23:57

Cza­sem mała chwila,
Może nam dać wiele dni radości, 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 sierpnia 2010, 01:23
maszy

Już tylko zagubiona dusza......

Zeszyty
  • maszy – Ser­ce zam­knięte w so­bie, Sa­mot­ne w każdej do­bie, Nie szu­ka miłości, zro­zumienia. Zagłębia się w ot­chłań cier­pienia. Mil­czy, wspo­mina, co życie dało, Cze­go było zbyt wiele, cze­go zbyt mało, Chce oszu­kać przez­nacze­nie.... Lecz cze­ka je tyl­ko. Za­pom­nienie......... maszy

  • myśł slepego – Dlacze­go niewi­domy widzi nasze wa­dy....

  • życie – Zaczęły wra­cać wspom­nienia, Dlacze­go? Dusza zaczy­na budzić się ze snu. Ro­zum znów krzyczy nie.... Cze­go ja tak nap­rawdę chce? Czy to tyl­ko mo­je wyob­raźnia, A możne to po pros­tu marze­nia, Będące w za­sięgu re­ki. Lecz oka­zują się niemożli­we do spełnienia.. I wra­ca znów py­tanie.... Dlacze­go ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność